Každý podnikatel si dnes může zřídit sídlo firmy bez ohledu na to, kde provozuje svoji činnost. To je věc obecně vcelku dobře známá.

Mnozí lidé však mají o této formě podnikání jen povrchní a často i zkreslené informace a někteří pak pouze tuší, co takové virtuální sídlo vůbec znamená a co podnikání za jeho využití živnostníkům přináší. Řada nepřesných informací se objevuje znovu a znovu a to často i ze strany některých provozovatelů virtuálních sídel, někdy dokonce též přímo od příslušných úřadů. Nezbývá, než se pokusit vše uvést na pravou míru.

Sídlo firmy ve virtuální kanceláři jako ochrana před daňovou kontrolou

Jestliže zakládáte novou firmu a její sídlo umístíte do většího města, pravděpodobnost kontroly ze strany úřadů může být skutečně o něco menší. Berňáky v Praze, Brně či Ostravě mají na starosti podstatně větší množství živnostníků, než úřady v menších městech či na venkově a to navzdory tomu, že si na vás může „došlápnout“ i kontrolor, ke kterému tzv. územně nepatříte. Pokud změníte adresu již existující společnosti a ve vztahu k úřadům jste až doposud neměl žádné problémy, pak se zvýšené pravděpodobnosti nějakých kontrol také obávat nemusíte.

Pakliže jste už v určitých potížích byl a měl třeba nějaké daňové nedoplatky a podobně, pak vás přesun do virtuální kanceláře před ničím neochrání, ba spíše naopak. Takový manévr může snadno vyvolat zvýšenou pozornost úředníků!

Jste-li ovšem podnikatel seriózní a bezproblémový, posledně jmenovaná možnost se vás pochopitelně netýká.

Přináší virtuální sídlo četnější návštěvy úředníků?

Samozřejmě, že existují podnikatelské subjekty, které jsou kontrolovány častěji než jiné. To, zda sídlí na virtuální adrese, s tím však zpravidla nijak zvlášť nesouvisí. Jedná se většinou o takové firmy, které jsou něčím podezřelé.

  1. Sídlí u takového provozovatele, který nekomunikuje s úřady.
  2. Samy komunikují s úřady neochotně nebo vůbec.
  3. Jedná se o firmy, které nemají žádnou historii a doložitelné příjmy a registrují se samy k DPH.
  4. Jsou plátcem DPH a příliš často uplatňují vysoké odpočty této daně.

Možnost kontrol bývala v minulosti velmi rozdílná

To je pravda. Byla velmi rozdílná v tom smyslu, že skutečně záleželo na tom, kde jako živnostník oficiálně sídlíte. V Praze vám tedy téměř nic „nehrozilo“, zatímco jinde byla situace výrazně odlišná. Stačí se podívat na pár následujících údajů, které vypovídají o možné četnosti daňových kontrol u jednotlivých daňových poplatníků v letech 2005 až 2013.

NEJVĚTŠÍ A NEJMENŠÍ PRAVDĚPODOBNOST KONTROLY

Územní pracovištěPerioda kontrolÚzemní pracovištěPerioda kontrol
Bruntál11 letPraha 2206 let
Blansko12 letPraha 6161 let
Otrokovice12 letPraha 4150 let
Rožnov p. Radhoštěm13 letPraha 3146 let

Jakou roli hrají úspory nákladů?

Pokud jde o finance, pak je přínos virtuálních sídel pro mnohé profese opravdu značný. Podnikatel, který využívá služeb kvalitního poskytovatele virtuální kanceláře, ušetří měsíčně slušnou částku za nájem reálných prostor a další peníze pak rovněž na výdajích za mzdy, které by musel vyplácet sekretářce nebo asistentce. Zajištěním kancelářského servisu ze strany poskytovatele virtuálního sídla se živnostníkovi zpravidla dostane plnohodnotných služeb, které dokáží provoz vlastní kanceláře beze zbytku nahradit. Jistěže se dá ušetřit i jiným způsobem a to například přesunem do nějakého daňového ráje, ale taková varianta je zajímavá jen pro některé podnikatelské subjekty.

Jak je to s označením sídla na budově?

Každá společnost sídlící v budově sama, je sice povinna tuto budovu označit viditelnou cedulkou, což ovšem na firmy využívající virtuální kanceláře doslova uplatňovat nelze, neboť totožnou adresu většinou sdílejí i s desítkami dalších. Úplně tedy postačí, když je u vstupu do budovy, případně v recepci vyvěšen kompletní seznam firem, které zde oficiálně působí.

Jsou virtuální sídla určena i pro OSVČ?

Odpověď zní ANO! Jestliže se rozhodnete přestěhovat svou živnost z místa trvalého bydliště jinam, pak při oznámení této změny živnostenskému úřadu stačí poskytnout doklad, který prokáže právní důvod k užívání prostor, do kterých jste sídlo své živnosti oficiálně přemístil. A k tomu úplně postačí písemný a ověřený souhlas vlastníka nemovitosti, v níž se tyto prostory nacházejí. Je to tedy celkem snadné.

Pomůže „dobrá adresa“ byznysu?

Prestižní adresa má jistě také svoji hodnotu. Pokud si byznysmen vybere skutečně dobře, dokáže ta správná adresa na jeho vizitce pozitivně ovlivnit celou řadu potenciálních klientů či obchodních partnerů. Sídlo firmy v luxusní obchodní čtvrti některé z evropských metropolí je zkrátka trefou do černého.