Posts Napsal: Igor

3. Nařízení GDPR z pohledu IT – činnosti vedoucí ke splnění nařízení GDPR

Toto je závěrečný díl trilogie o nařízení GDPR – byl bych rád, kdyby u tohoto dílu probíhala diskuse, aby se průběžně upravoval podle vašich zkušeností a znalostí – je to vlastně koncept, který budeme průběžně doplňovat o další informace.

2. Nařízení GDPR z pohledu IT – terminologie nařízení GDPR

Snažil jsem se ke každému termínu (ponejvíce v čl. 4 nařízení GDPR) doplnit co nejvíce informací, které jsou po nařízení GDPR roztroušeny a doplnil jsem k nim informace z různých informačních zdrojů. Termíny jsou řazeny abecedně a je v nich případně odkaz na příslušný článek nařízení GDPR.

1. Nařízení GDPR z pohledu IT – úvod do problematiky nařízení GDPR

Toto je první díl trilogie o nařízení GDPR, ve kterém je stručně řečeno, k čemu vlastně nařízení GDPR je, jaké jsou sankce, koho se nařízení GDPR týká či netýká a jaká je právní odpovědnost.