Zdají se vám české ceny za housingové služby příliš vysoké? Prozradíme vám, čím to je. Většina firem se totiž na zákaznících slušně obohacuje. Nechávají si platit za něco, co zákazník ve skutečnosti vůbec nedostává – za velké množství elektřiny.

Za elektřinu obvykle platíte podle toho, kolik serverů potřebujete. Pro umístění jednoho serveru se volí služba serverhostingu, pokud jich máte víc, zvolíte službu serverové farmy. Příkon každého řešení je pochopitelně úplně odlišný a to nejen z důvodu různého počtu serverů. Každý server je v tomhle specifický. Většina hostingových společností na to však nebere zřetel.

Proč je spotřeba každého serveru individuální

Každý server je rozdílně nakonfigurován a jsou v něm jiné komponenty. Kromě toho záleží také na tom, k jakému účelu slouží a jak moc je zatěžován. Spotřeba se tedy liší kus od kusu. Pravděpodobnost, že by dva servery měly totožnou spotřebu, je malá.

Přesto na to většina datových center nebere žádný ohled. Platby za elektřinu účtují neprůhledně, nejčastěji podle štítkových údajů na zdroji. Nicméně reálná čísla jsou někde úplně jinde.

Reálná spotřeba se dá změřit

Reálná spotřeba serverů se přitom změřit dá, stačí k tomu inteligentní zásuvky. Datové centrum Coolhousing používá zásuvkové panely Eaton. V každém z nich je 24 zásuvek a všechny jsou schopné samostatně sledovat spotřebu, odběr, napětí a příkon. Tyto hodnoty se neustále zaznamenávají na centrální server a výstupy z nich jsou zobrazovány v podobě grafů přímo zákazníkům.

Co ještě inteligentní zásuvky umí

Kromě měření spotřeby jsou zásuvky nazývány inteligentními, jelikož je možné tyto zásuvky na dálku přes zákaznický ControlPanel jedním tlačítkem zapnout, vypnout nebo restartovat a to samozřejmě provede stejnou akci se serverem na tuto zásuvku připojeným.

Jak se určuje reálný příkon

Reálný příkon, respektive údaje o elektrické energii, kterou server skutečně spotřebuje, sbírá serveru přidělená zásuvka a tyto údaje odesílá na centrální server. Zákazník má pak kdykoliv možnost v klientské sekci nahlédnout do grafů za poslední den, týden či měsíc.

Pro určení reálného příkonu každého serveru používá datacentrum Coolhousing průměrný příkon za 30 dní zpětně. V tomto časovém rozpětí se totiž ztratí výkyvy způsobené například restartováním serveru či nárazovými náročnými výpočty. Průměrný údaj vidí i zákazník.

Pokud služba disponuje více přívody elektřiny, je každý z nich vyhodnocován zvlášť a průměrné hodnoty se nakonec sečtou.

Většina zákazníků je nakonec příjemně překvapena. Server totiž automaticky neznamená příkon 300 W a více. Například u řešení s jedním procesorem a dvěma SATA disky se hodnoty mohou pohybovat kolem 50 W. Přeplácet za energii je opravdu zbytečné.