Používáte ve vaší společnosti letitou sadu kancelářských aplikací Microsoft Office 2007? Letos dojde k ukončení podpory této verze a již pro ni nebudou vycházet bezpečnostní aktualizace. A to nejdůležitější – Outlook 2007 se po ukončení podpory již nepřipojí k poštovnímu serveru Exchange Online!

Níže najdete nformace převzaté ze společnosti Microsoft

K ukončení podpory všech verzí Office 2007 dojde 10. října 2017. Po tomto datu již nebude společnost Microsoft vydávat bezpečnostní aktualizace k tomuto produktu.

Zákazníkům, používající produkty sady Office 2007, doporučujeme přejít na podporovanou verzi Office 2016 nebo Office 365, protože používání produktů s ukončenou podporou je rizikem pro váš počítač a případně i podnikání a provoz organizací.

 

Office 2007 

 

Jaké nebezpečí z toho plyne:

 • Žádné další bezpečnostní aktualizace ze strany společnosti Microsoft
 • Možnost zneužití programátorských chyb v Office 2007, na které po ukončení podpory již nebudou vydávány opravy.
 • Útočníci budou analyzovat vydané aktualizace pro podporované verze (Office 2010, 2013, 2016 a Office 365) a využijí jich k napsání nežádoucího softwaru (viru), který bude moci napadnout Office 2007 a váš počítač.
 • Bezpečnostní chyba v Office 2007 může být zneužita škodlivým softwarem ke krádeži vašich citlivých firemních i osobních dat včetně hesel, dokumentů, soukromých fotek a přístupu k internetového bankovnictví.
 • Ani antivirus nedokáže plně ochránit zařízení s nepodporovaným softwarem.
 • Funkce v různých aplikacích nemusí správně fungovat s produkty sady Office 2007, protože Microsoft ani nezávislí vývojáři nebudou svá řešení na tomto produktu testovat.
 • Office 2007 nebude možné používat v kombinaci s Office 365 a Exchange.

o   Exchange 2016 nebude fungovat s Office 2007

o   Exchange Online zablokuje Office 2007 v říjnu 2017

 

Přechodem na novou verzi Office 2016 nebo Office 365 minimalizujete bezpečnostní riziko plynoucí z ukončení podpory Office 2007. Tyto produkty Vám pomohou ochránit počítač nebo vaší síť před nebezpečnými viry, spywarem a dalším škodlivým softwarem, který může ukrást vaše osobní údaje a další citlivá data. Přechodem na moderní produkt získáte i mnoho jiných výhod, jako jsou nejnovější funkce zvyšující produktivitu práce.

 

Přejděte na novou verzi Office ještě dnes. S výběrem nové licence nebo přechodem pod Office 365 vám rád pomohu – kontaktní formulář.

 

Časté dotazy

 1. Jaké produkty budou mít ukončenou podporu k 10. říjnu 2017?
 • Office Standard
 • Office for Mac 2011
 • SharePoint Server 2007
 • Project Server 2007
 • Groove Server 2007

Pro více informací navštivte web https://support.microsoft.com/cs-cz/lifecycle

 

 1. Jakých Office aplikací se konec podpory týká?

Outlook 2007, Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Visio 2007 a dalších

 

 1. Jaké jsou mé možnosti?

Upgradujte svou verzi Office na Office 2016 nebo Office 365. 

 

 1. Bude dostupná zákaznická podpora?

Ne, podpora pro zákazníky bude ukončena k 10. říjnu 2017. 

 

 1. K čemu slouží protokol RPC over HTTP? Kdy končí jeho podpora? 

Protokol RPC over HTTP (běžně označovaný také jako Outlook Anywhere) je zastaralý způsob připojení a přenosu dat mezi Outlookem pro Windows a serverem Exchange. V květnu 2014 společnost Microsoft představila protokol MAPI over HTTP, který nahrazuje protokol RPC over HTTP.

Od 31. října 2017 poštovní schránky v Exchange Online v Office 365 budou vyžadovat připojení k Outlooku pro Windows protokol MAPI over HTTP. Klienti Outlooku pro Windows používající RPC over HTTP (například Outlook 2007) se nebudou schopni připojit k poštovní schránce v Exchange Online.

 

 1. Proč je protokol RPC over HTTP nahrazován protokolem MAPI over HTTP?

 Protokol MAPI over HTTP přináší následující výhody:

 • Umožňuje rychlejší připojení k serveru Exchange.
 • Zvyšuje spolehlivost připojení, když dojde ke ztrátě paketů při přenosu v síti.
 • Umožňuje bezpečnější přihlašování například s využitím přihlášení k Office 365 s dvoustupňovým ověřením.
 • Poskytuje možnosti rozšíření pro poskytovatele identity třetích stran.
 • Zbavuje se složité závislosti protokolu RPC over HTTP na zastaralé technologii RPC.

 

 1. Jaké kroky by měli učinit zákazníci s Office 2010-2016?

Zákazníci se musí ujistit, že používají aktualizované klienty Outlook pro Windows, které spolupracují s protokolem MAPI over HTTP. Nejlepší a doporučovanou možností je přejít na nejnovější verzi Office 2016 nebo Office 365. Je potřeba, abyste se ujistili, že vaše organizace nasadila nejnovější kumulativní aktualizace produktu.

 Nejnižší požadovanou verzí Office, které se netýká přerušení připojení k 31. říjnu 2017, je:

 • Office 2016 s PU.2015.12  
 • Build v rámci předplatného: 16.0.6568.20xx
 • Build MSI: 16.0.4312.1001
 • Office 2013 SP1 s PU.2015.12 – build 15.0.4779.1002
 • Office 2010 SP2 s PU.2015.12 – build 14.0.7164.5002

Související KB články jsou k nalezení zde.

Společnost Microsoft doporučuje zákazníkům, aby jejich uživatelé používali produkt s jeho nejnovějšími aktualizacemi, které zahrnují od prosince 2015 řadu oprav v protokolu MAPI over HTTP.

Je také potřeba, aby se zákazníci ujistili, že jejich klienti Outlooku nepoužívají klíče registru k blokování protokolu MAPI over HTTP. Podrobnosti ke klíčům registru můžete nalézt v tomto článku KB na naší stránce podpory

Zároveň je potřeba, aby se zákazníci ujistili, že nepoužívají doplňky Outlooku nebo aplikace třetích stran, které závisí na protokolu RPC over HTTP pro připojení k datům uloženým v Office 365.

 

 1. Jaké kroky by měli zákazníci učinit, pokud používají Outlook v Office 2007 nebo starší?

Podpora protokolu MAPI over HTTP nebyla zpětně přenesena do Outlooku 2007 nebo staršího. Proto Outlook 2007 nebude schopný se od 31. října 2017 připojit k poštovním schránkám v Office 365. Zákazníci využívající Outlook 2007 budou potřebovat aktualizovat svou verzi Outlooku pro Windows před tímto datem.

 

 1. Proč nebyl protokol MAPI zpětně přenesen do Outlooku 2007?

Protokol MAPI over HTTP byl vydán po konci všeobecné podpory 2007. K 31. říjnu 2017, kdy dojde k ukončení podpory protokolu RPC over HTTP, bude ukončená rozšířená podpora pro Office 2007.

 

 1. Jak mohu zjistit, které verze Outlooku se používají v mé organizaci?

Centrum pro správu Office poskytuje tuto informaci v sekci Sestavy. Klikněte na Sestavy > Využití > Využití emailové aplikace.

 

 1. Jak mohu zjistit, že klient podporuje protokol MAPI over HTTP?

Při výchozím nastavení podporuje nově vytvořená nebo zmigrovaná poštovní schránka v Exchange Online protokol MAPI. Můžete si ověřit, že vaše poštovní schránky podporují připojení MAPI pomocí následujícího příkazu vzdálené relace PowerShellu ve svém tenantu: Get-CasMailbox <mailbox> | fl *Mapi* (https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124497(v=exchg.150).aspx. Tento postup je užitečný, když najdete uživatele připojujícího se přes RPC/HTTP místo MAPI/HTTP.

Dalším způsobem, jak zjistit stav připojení Outlooku (pro starší verze Outlooku): článek How to Check Outlook’s connection status – připojení RPC zobrazí ve sloupci Protokol hodnotu RPC/HTTP, připojení MAPI/HTTP zobrazí ve sloupci Protokol hodnotu HTTP.

 

 1. Ovlivňuje toto ukončení podpory Outlook pro Mac, iOS, Android, Windows 10 Mobile nebo webovou verzi?

Ne. Vztahuje se pouze na Outlook pro Windows.

 

 1. Ovlivňuje toto ukončení podpory v rámci Office 365 zákazníky využívající místní nasazení serveru Exchange (Exchange 2007-2016)?

Ne. Zákazníci využívající protokol RPC over HTTP pro připojení k Outlooku a místnímu nasazení serveru Exchange v tom mohou pokračovat. Změna se týká jen poštovních schránek Exchange Online.

 

 1. Kde mohu najít více informací o protokolu MAPI over HTTP?

Více informací o uvedení protokolu MAPI over HTTP naleznete v tomto příspěvku na blogu produktového týmu Microsoft Exchange. Můžete si také přečíst dokumentaci týkající se MAPI over HTTP a RPC over HTTP na webu TechNet.

 

 1. Kdy bude ukončena všeobecná podpora pro Office pro Mac 2011?

          Všeobecná podpora pro Office pro Mac 2011 bude ukončena 10. října 2017. 

 

 1. Co znamená konec všeobecné podpory?

Tím se systém zakonzervuje a nadále pro něj budou bezplatně vycházet pouze záplaty bez nových funkcí.  Této fázi se říká rozšířená podpora.

 

zdroj: Microsoft