Windows 10 od verze 1607 (Anniversary Update) má možnost snadného poskytnutí nebo požádání o vzdálenou pomoc. Slouží k tomu vestavěná aplikace Rychlý pomocník (Quick Assist). Aplikace je dostupná ve všech edicích Windows 10 a její použití je velmi snadné.

Možnost vzdálené pomoci je součástí operačních systému Windows již od dob Windows XP. Povědomost o této funkci není ale obecně rozšířena. Spuštění vzdálené pomoci je v systému navíc relativně dobře skryto a použití není úplně intuitivní. Posuďte sami podle obrázků níže.


Ve Windows 10 (od verze 1607) je aplikace Rychlý pomocník jako přívětivější náhrada za původní funkci vzdálené pomoci (původní funkce vzdálené pomoci stále zůstává součástí Windows 10). Aplikace Rychlý pomocník dostojí svého jména, její použití je velmi jednoduché. Pokud znáte velmi rozšířený TeamViewer, tak to bude hračka, je to velmi podobné.

Spusťte aplikaci Rychlý pomocník (Quick Assist). Stačí kliknout na Start a začít psát jméno aplikace, systém ji najde a kliknutím ji spusťte. Další kroky záleží na tom, zda pomoc poskytujete nebo o ni žádáte.

Rychlý pomocník

Pokud o pomoc žádáte, zvolte možnost Získat pomoc. V dalším kroku musíte počkat na protistranu, až spustí aplikaci Rychlý pomocník a dá volbu Poskytnout pomoc. Vygeneruje se bezpečnostní kód, který vám předá. Bezpečnostní kód zadáte do aplikace. V dalším kroku povolíte přístup a již jen počkáte, až proběhne spojení. Protistrana pak bude moci ovládat váš počítač.

Spojení můžete kdykoliv stopnout nebo ukončit. Protistrana má například možnost restartovat váš počítač přímo z aplikace. Výhodou je, že spojení se po restartu opět naváže. Musíte se do systému jen přihlásit a spojení povolit (není třeba zadávat nový bezpečnostní kód).

Pokud aplikaci Rychlý pomocník používáte, jaké s ní máte zkušenosti?