Vývoj robotiky od 50. let minulého století značně pokročil. Roboti a robotické výrobky a technologie jsou dnes součástí nejen každodenního života, ale také pracovního života statisíců pracovníků napříč desítkami pracovních oborů.

Velmi brzy se proto otázka bezpečnosti práce s roboty a robotikou stala skutečností, kterou se bylo nutné zabývat, a to nejen z pohledu vývojářů a vynálezců, ale také z pohledu zaměstnavatelů nebo prodejců i univerzit. Druhou a méně probíranou otázkou bezpečnosti se překvapivě stala kybernetika, která je však nemenší hrozbou.

Robotika, co to je?

Robotika jako taková je ve své podstatě vědou, která se zabývá vývojem a výzkumem robotů. Od 20. století však tento výzkum dospěl do fáze, kdy jsou roboti doslova zaměstnáváni mezi lidské pracovníky nebo ovládají značnou část našich životů. Robotika se proto váže na další vědní obory jako jsou genetické programování, kybernetika, neuronové sítě, umělá inteligence, ale také mobilní robotika. Veškeré výrobky, které mohou vzejít z těchto vědních oborů a disciplín se dále váží na otázku bezpečnosti, a to nejen na pracovištích, ale také z pohledu kybernetiky.

Robotika a kyberbezpečnost

Ačkoliv se to může zdát jako jeden z hlavních bodů při vytváření robotů, kteří jsou nastaveni na pomoc člověku, například s ohledem na satelity, letectví, meteorologii a další oblasti, jejich zabezpečení z pohledu kybernetiky je probíráno je velmi vágně. Původní vědecké nadšení a ve svém smyslu také naivita působení robotiky způsobila, že mnoho robotů jejichž vývoj datujeme do počátku tohoto století, a které jsou neustále využívány, nemají dostatečné kybernetické zabezpečení, které je dnes zásadní.

Zejména s dalším vývojem robotiky, jejíž součástí jsou nejrůznější senzory, ale také „log“ funkcí, akcí a situací, se musí brát zásadně větší ohledy na podstatu kybernetiky a robotiky a její vliv na okolí. Dobrým příkladem je nejnovější nařízení GDPR, tedy Ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie, toto nařízení poprvé staví pod reflektor, jak málo pravomocí mají majitelé osobních údajů nad svými vlastními daty. Podobný nadhled potřebují také roboti a robotické pomůcky. Tyto pomůcky, ať již ve formách spotřebičů nebo vozidel, jsou součástí milionů lidských životů na každodenní úrovni. Mnoho z nich je ovládáno hlasem, a tedy i záznamem hlasu. Porucha může vyústit v odposlech, nevědomé nahrávání, nebo sdílení nahrávek s vývojáři, ale také ke ztrátě vložených dat.

Vůbec největší nebezpečí na nás čeká zejména v rámci dronů. Tak jako je nutné se zabývat cyber bezpečností z pohledu vývojářů robotiky a robotů pro domácnosti, musí se armády zabývat bezpečnostními opatřeními s ohledem na využívání dronů. Drony, tak jako každý jiný systém, mohou být jednoduše napadnuty ať již třetí stranou, nebo poruchou, která může vést ke ztrátě kontroly nad dronem, který se může nacházet nad obydlenými oblastmi.

Třetím druhem robotů, u kterých je bezpečnost zcela zásadní jsou roboti využívaní ve zdravotnictví. Jakýkoliv porucha může vést ke katastrofálním následkům. Dnes jsou roboti a robotické prostředky využívány u komplikovaných operací. Jejich ochrana proti kybernetickým útokům a poruchám, které mohou v takovém případě nastat jsou proto zcela zásadní.

Jak zabezpečit roboty?

Otázka bezpečnosti v robotice je velmi komplikovaná a vědci se touto otázkou zabývají již velmi dlouho, a přesto nikdy nebude existovat jednotná odpověď. Robotika je právem považována za komplikovanou vědu, zejména v případech, kdy se k ní přidávají disciplíny jako jsou výše zmíněné neuronové sítě nebo umělá inteligence. Nejen roboti, ale také technologie robot vyžaduje své zabezpečení.

Jak tedy zabezpečit roboty z pohledu kybernetiky? Zásadou je s možností těchto problémů hlavně počítat. Kybernetická bezpečnost by měla být nedílnou součástí robotiky, stejně tak jako je bezpečnost robotiky probírána s ohledem na fyzické působení robotů a robotiky na člověka. Jeho softwarová část by měla být kontrolována a zabezpečena stejným způsobem.

Sám Bill Gates uvádí, že „robotické vysavače a robotičtí asistenti jsou pouze začátek“. Neustálým vývojem robotiky se rozšiřuje také diskuze nejen o jejich výhodách, ale také o nebezpečích, které v sobě robotika může skrývat, zejména v momentě, kdy člověk bude na robotiku spoléhat, a tento spoleh bude světově rozšířený. Je to právě tato diskuze a vědomí možnosti nebezpečí z pohledu kybernetiky, které nutí vědce se zabývat také touto otázkou. V momentě rozšíření robotů v globálním měřítku se tímto problémem bezpochyby budou zabývat nejen interní státní legislativy, ale také legislativy globální.