Základní připojení k Office 365 nebo spíše do Windows Azure AD přes PowerShell je jednoduché, ale nenabídne zdaleka takové možnosti jako připojení, při kterém se vždy stáhne aktuální modul se všemi Cmdlets. Pomocí nich už admin zvládne snad vše.

Obrázek níže ukazuje možnosti jednoduchého připojení k Office 365 – modul MSOnline.

Pro připojení je třeba udělat o pár kroků více. Není ale nutné instalovat Windows Azure AD PowerShell module ani Microsoft Online Services Sign-In Assistant, stačí prostě PowerShell.

Nejdříve samozřejmě otevřít PowerShell a zadat pověřovací údaje pod proměnnou.

$Login = Get-Credential

Dalším krokem se přihlásit k session.

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Login -Authentication Basic -AllowRedirection

A nakonec importovat aktuální modul s Cmdlets.

Import-PSSession $Session

Při importování modulu pravděpodobně narazíte na nastavení bezpečnosti spouštění skriptů. Pro povolení stačí zadat Set-ExecutionPolicy Unrestricted a import pak projde (PowerShell musí být spuštěn jako správce).

Stav nastavení zabezpečení se zobrazí zadáním Get-ExecutionPolicy a opětovné zapnutí zabezpečení je Set-ExecutionPolicy Restricted.

Teď můžete naplno využít možnosti PowerShellu při správě Office 365 a Exchange Online.

Ještě je tu možnost trochu si přihlašování zjednodušit a to díky skriptu. Ten otevírat pomocí Windows PowerShell ISE.

Možností je ale více – například otevřít skript přes Run Box (Win+R) s parametrem -noexit, jinak by se PowerShell okno po přihlášení zavřelo nebo si prostě udělat *.bat.

Skript ke stažení: logon365.7z