Správa Office 365 přes webové rozhraní (Centrum pro správu služeb Office 365) je moc prima, ale správa přes PowerShell je zábavnější. Naučte se, jak vytvořit nového uživatele služby Office 365 a emailovou schránku na Exchange online přes PowerShell.

Nového uživatele ve službě Office 365 lze vytvořit na pár kliknutí přes webové rozhraní. Přiřazení konkrétní licence je také otázkou pár kliknutí. Nebo pro vytvoření více uživatelů lze použít import souboru CSV obsahující informace o uživatelích.

 

A teď jak přes PowerShell – dva trochu rozdílné postupy:

PowerShell metoda 1

Stačí základní přihlášení do Office 365, které popisuji zde:

Jak se připojit k Office 365 přes PowerShell

Vytvoření nového uživatele je pomocí zadání následujícího příkazu. Vytvoří se nový uživatel bez přístupu ke službám, bez přiřazené licence a mailboxu.

New-MsolUser -UserPrincipalName freeman@techbit.cz -DisplayName „Gordon Freeman“ -FirstName „Gordon“ -LastName „Freeman

Lze to podstatně vylepšít o další parametry, které jsou dobře popsané tady. Přidám parametry pro zadání hesla, zakázání expirace hesla, nevyžadovat komplexní heslo, a aby si uživatel musel heslo při příštím přihlášení změnit. Ještě přiřadím licenci pro Exchange Online a k tomu je nutné ještě zadat lokaci.

New-MsolUser -UserPrincipalName freeman@techbit.cz -DisplayName „Gordon Freeman“ -FirstName „Gordon“ -LastName „Freeman“ -Password AlyxVance -StrongPasswordRequired $False -PasswordNeverExpires $True -ForceChangePassword $True -UsageLocation „CZ“ -LicenseAssignment TECHBIT:EXCHANGESTANDARD

Jaké licence jsou k dispozici lze zjistit pomocí Get-MsolAccountSku.

Odtranění uživatele: Remove-MsolUser -UserPrincipalName freeman@techbit.cz

Pokud se použije příkaz znova s parametrem -RemoveFromRecycleBin, tak se uživatel vymaže pernamentně a nebude ho možné obnovit.

Více uživatelů najednou lze vytvořit pomocí importu ze souboru CSV, který bude obsahovat informace o uživatelích. Jako příklad jsem vytvořil PowerShell skript a CSV soubor, který zajistí vytvoření více uživatelů na základě předchozího zadání. Můžete si ho stáhnout a uzpůsobit dle vlastní potřeby.

Stáhnout Skript pro vytvoření uživatelů v Office 365: NewUsers.7z

 

PowerShell metoda 2

Tato volba umožní přidat uživatele jen jednotlivě, ale včetně mailboxu a bez zakoupené licence. Mailbox je v Exchange Online vytvořen, ale uživatel ho může začít využívat až po přiřazení licence. Licenci lze přiřadit ve webové administraci. Pokud se tak do 30 dnů nestane, bude mailbox smazán.

Je třeba se připojit zůsobem popsaným v odkazujícím článku:

Pokročilé připojení k Office 365 přes PowerShell

Vytvoření nového uživatele ve službě Office 365 včetně emailové schránky – vše se vejde do jednoho příkazu:

New-Mailbox -Alias Freeman -Name „Gordon Freeman“ -FirstName Gordon -LastName Freeman -DisplayName „Gordon Freeman“ -MicrosoftOnlineServicesID freeman@techbit.cz -Password (ConvertTo-SecureString -String ‚AlyxVance‚ -AsPlainText -Force)

Lze přidat parametr, který zajistí změnu hesla při prvním přihlášení nového uživatele -ResetPasswordOnNextLogon $True

A aby to bylo kompletní, tak doplním, jak uživatele i s mailboxem odstranit: Remove-Mailbox -Identity „Gordon Freeman

 

Ať se daří!