Zaměstnanci mohou nyní mít v práci volnější ruce. Softwarový robot zastane řadu nezáživných úkolů, jako přípravu reportů, výplatních pásek, správu faktur a mnoho dalšího.

Rutinní a pro zaměstnance často nezáživnou práci umí převzít softwaroví roboti. Ty tak vlastně zprostředkovaně umí dát zaměstnancům volnost a větší motivaci k práci. Samotný robot toho zvládne z běžných kancelářských činností opravdu hodně, v podstatě mu nedělají problémy veškeré úkoly, které se dají předem definovat a přitom mají například i logické větvení.

Objektivní zhodnocení

„K tomu, jaké procesy ale skutečně automatizovat, je vhodné dospět exaktní metodou a nikoli jen třeba dle názoru samotných zaměstnanců,“ říká Zdeněk Galia, evangelizátor v oblasti softwarové robotizace společnosti StringData. Jeho firma proto nabízí v rámci svého řešení Ultimate RPA i jedinečnou funkci User process analyzer. „Ta zmapuje veškeré aktivity prováděné uživateli v rámci procesu, identifikuje opakující se činnosti a automaticky navrhne ideální kandidáty pro samotnou robotizaci,“ vysvětluje Galia, jak tato specialita funguje.

Neúnavný robot

Robotický „zaměstnanec“ pak umí pracovat s celou řadou aplikací. Zvládá práci s běžnými počítačovými aplikacemi, rozumí si s java aplikacemi, s webovými prohlížeči a aplikacemi uvnitř nich, se SAP klienty, terminály, vzdálenou plochou, VMWare, Citrix a dalšími. Používané programy přitom není třeba nijak upravovat. Síla robota je v automatizaci řady backoffice činností, ale také činností účetních, manažerských nebo i ve vztazích k zákazníkovi. Dovede například zpracovávat reklamace nebo pomáhat při technické podpoře, pročistí data v databázích nebo třeba zvládne rutinní instalaci softwaru na uživatelský počítač.

NECHYBUJÍCÍ ZAMĚSTNANEC

Své úkoly zvládá robot pochopitelně rychleji, než lidská síla. Nepotřebuje totiž pauzy, zpracování úkolů může provádět dle plánu kdykoli a navíc nechybuje. To následně vede nejen k úspoře času, ale samozřejmě také peněz.